CAD FEA 3D-Scanning


Et billede siger mere end 1000 ord

Forståelse i kommunikation opnås bedst ved den rette kombination af billeder, lyd og grafik til at simulere virkeligheden. Det er langt mere effektivt, end tykke rapporter og beregninger som kun forfatteren har overblik over!

Udvikling er ændringer

Det eneste der er konstant i udviklingsarbejde er ændringer! 

Løsninger og design ændres kontinuerligt fra første konceptudkast er foreslået til den endelige løsning er leveret. 

Succes følger af god kommunikation

Forudsætningen for succes kan ofte føres tilbage, om informationsniveauet hele tiden har været optimalt mellem projektparterne, så der har kunnet handles rettidigt.

Fleksibilitet er løsningen

Det er ikke ualmindeligt, at en løsning skal igennem 5-10 "konceptstadier", før alle funktioner og grænseflader er tilfredsstillende udformet. Til at styre det og kommunikationen med omverdenen, skal der bruges de værktøjer, der er bedst egnet - mest fleksible og effektive

Derfor 3D!

Hos ORIGO Engineering benytter vi flittigt de bedste 3D-CAD værktøjer til modellering og konstruktion, samt et antal avancerede CAE-værktøjer til beregninger og analyser.

Vi anvender 3D-billeder til at give overblik og kommunikere og beslutte ud fra, og til at støtte de skrevne ord, fordi vi derved oplever en synergieffekt, der giver høj kvalitet og væsentlige tidsbesparelser.

Rapporterne holder vi tynde og overskuelige, mens de meget tekniske 2D-CAD-tegninger bliver gemt til det detaljerede fremstillingsarbejde og bilagene i det tunge dokumentationsarbejde.

Følgende er eksempler på vore muligheder:

Basis:

  • 3D-modellering og visualiseringer af geometrisk komplekse modeller (Bl. a. SolidWorks)
  • komplet tilhørende 2-D tegningsdokumentation: Maskintegninger, eksploderede tegninger samt layouter afledt fra 3D-modellen.
  • filer i formaterne DWG/DXF/IGES/STEP, samt STL filer til analyser og rapid prototyping (fysiske 3D-modeller).
  • fotorealistiske billeder af produktprototyper 
 
Avanceret:

  • animering af modeller (videofiler .avi) til at illustrere bevægelser og samleforløb (Animator)
  • designanalyser vha. Finite Element -styrkeberegninger
  • sprøjtestøbningsanalyser 

Se 3D CAD - filer på din egen PC (uden CAD) !

Det er vigtigt, at alle parter forstår og er enige om løsningen. 

For at opnå et aktivt samspil med samarbejdspartnerne anbefaler vi dem at download'e den gratis 3D CAD-viewer [e-drawing] som muliggør, at man på sin egen PC (uden CAD) - i 3D - kan se, dreje, vurdere, måle på, tegne på og kommentere CAD-løsningsforslag som udarbejdes til opgaven
 
 
ORIGO Engineering ApS
Skalstrupgaard 1G
4621 Gadstrup

CVR nr.: 25471032
Tlf.: +45 24 65 68 11
Tlf.: +45 46 36 80 60

info (at) origoeng.dk